Indikační seznam 2012

20. 04. 2012, Lázeňská péče

č. indikace dg.

INDIKACE

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

 

1

2

3

4

5

6

7

 

I/1

dle zákl. dg.

Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.

211)

P, K

Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na doporučení klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M. Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně.

Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.

Františkovy L.
Karlova Studánka
Karlovy Vary
LuhačoviceMariánské Lázně

 

Lázeňská léčba je vhodná především u:

M Hodgkin, nehodgkinské lymfomy

Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka, Karlovy Vary

Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory (anus praeternaturalis není kontraindikací)

Karlova Studánka, Luhačovice Františkovy Lázně

nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtanu nádory vnitřních rodidelnádory mammy (láz. léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii).

Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně

vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u:

mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kosti a měkkých částí, nádorů štítné žlázy, prostaty. Pokud je u nemocného a tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné v

Karlovy Vary Mariánské Lázně (nádory prostaty)

 

U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz. péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi stejně i u nádorů ledviny (Grawitzův nádor).

Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova Studánka Karlovy Vary, Mariánské Lázně

 

O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.

Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka

 

Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

                   

II - Nemoci oběhového ústrojí
Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.

Indikace

délka léčeb. pobytu

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

II/1

dle zákl. dg.

Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyalipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).

212)

P, K

Komplexní láz. péče při prvním pobytu na doporučení internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotnosti.

Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pohybu.

Františkovy L.
Jeseník
Konstantinovy L.
Libverda
PoděbradyTeplice n. B.

II/2

101, 109, 130, 133, 140, 141

Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.

28

K

Na doporučení internisty nebo kardiologa.

Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida,funkční postižení NYHA III, IV,

Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
PoděbradyTeplice n. B.

II/3

dle zákl. dg.

Vrozené a získané srdeční vady.

28

P

Na doporučení internisty nebo kardiologa.

Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III,IV.

Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
PoděbradyTeplice n. B.

II/4

120, 124, 125

Symptomatická ischemická choroba srdeční.

28

P

 

Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.

Běloves
Františkovy L.
Jeseník
Konstantinovy L.
Libverda
PoděbradyTeplice n. B.

II/5

121, 122

Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem).

283)

K

Na doporučení internisty nebo kardiologa.

Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.

Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
PoděbradyTeplice n. B.

II/6

125

Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na doporučení internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.

Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.

Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
PoděbradyTeplice n. B.

II/7

110, 111, 112, 113

Hypertenzní choroba I. -III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u HCH III. st. komplikované ICHS,CMP, oblit. cév DK II. b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na doporučení internisty nebo kardiologa.

Maligní zvrat, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna,diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie,funkční postižení, NYHA IV.

Běloves
Františkovy Lázně
Jeseník
Hodonín
Karlova Studánka
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
TepliceTeplice n. B.

II/8

170, 173 179

Onemocnění tepen končetin na podkladě ateroaklerotickém nebo zánětlivém ve stádiu I až II b.

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty u stádia II b.

Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.

Běloves
Františkovy L.
Hodonín
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n. B.Darkov

II/9

180, 183, 187, 189

Stavy po trombózách a tromboflebitídách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.

28

P

 

Opakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.

Běloves
Františkovy L.
Hodonín Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n. B.Darkov

II/10

dle zákl. dg.

Funkční poruchy periferních cév.

28

P, K

Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona č... o všeobecném zdravotním pojištění (dále jen "zákon")

 

Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice n. B.
DarkovKarlova Studánka

II/11

dle zákl. dg.

Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.

283)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.

Síňokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.

Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n. B.

II/12

dle zákl. dg.

Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.

28

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.

Těžké trofické defekty, embolické komplikace.

Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n. B.

č. indikace dg.

Indikace

délka léčeb. pobytu

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

III/1

K20, K21, K22, K29, K30

Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioecofageální irritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori.

21

P

 

Kouření, absus alkoholu, léků.

Bílina
Karlovy VaryLuhačovice

III/2

K25, K26 K27, K28

Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.

21

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích.

Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.

Bílina
Karlovy VaryLuhačovice

III/3

dle zákl. dg.

Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.

213)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.

Kouření, absus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.

Bílina
Karlovy VaryLuhačovice

III/4

dle zákl. dg.

Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.

21

P, K

U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na doporučení gastroenterologa. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách.

Absus kodeinu a příbuzných látek.

Bílina
Karlovy VaryLuhačovice

III/5

K50, K51

M. Crohn, proctocolitis idiopatica.

213)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.

 

Bílina
Karlovy Vary

III/6

dle zákl. dg.

Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).

213)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga do 6 měsíců po operaci.

 

Bílina
Karlovy Vary

III/7

K80, K01, K02, K03
B66

Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opiatorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.

21

P, K

Opakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobřišní adheze). Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání.

Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučovodů bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.

Bílina
Karlovy VaryLuhačovice

III/8

dle zákl. dg.

Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.

21

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po diasoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.

Abaus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyapepaii (přejídání, nedodržování životosprávy). 
Biochemické známky choleatázy.

Bílina
Karlovy VaryLuhačovice

III/9
dle zákl. dg.

Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.

213)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na doporučení infekcionisty nebo hepatologa. Opakováni je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.

Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Absus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není positivní HBsAg.

Karlovy Vary

III/10 K85, K86

Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.

213)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).

Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap. Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.

Karlovy Vary
Bílina

IV - Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.

Indikace

délka léčeb. pobytu

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

IV/1
E10, E11, E12, E13, E14

Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění - edukační program.

144)

K

Doporučuje diabetolog, u diabetu II. typu i internista nebo praktický lékař. Opakování je případně možné ještě 1x po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.

Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.

Karlové Vary Luhačovice Poděbrad Lipová-Lázně

IV/2
E10, E11, E12, E13, E14

Diabetes mellitus a výjimkou indikace zařazené pod IV/1.

21

P

Léčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg. k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Doporučuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).

Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.

Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
Lipová-LázněPoděbrady

IV/3

E10, E11, E12, E13, E14

Diabetes mellitus a komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie) Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obesitou.

21

K,P

Na doporučení diabetologa. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.

Pokročilé stadium diabet. komplikací.

Karlovy Vary Luhačovice
Lipová - LázněPoděbrady

IV/4

E65, E66, E68

Obesita.

21

N

Doporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.

 

Bílina
Karlovy Vary
Lipová-Lázně
Luhačovice
Mariánské LázněPoděbrady

IV/5

E78

Hyperlipoproteinemie II-V. typu.

21

P

Případy mimo indikaci II/1.

 

Bílina
Karlovy Vary
Lipová-Lázně
LuhačoviceMariánské Lázně

IV/6

EO5

Tyreotoxikóza

21

P

 

Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.

JeseníkLipová-Lázně

IV/7

EO5

Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.

21

K

Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.

Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.

JeseníkLipová - Lázně

IV/8
D35

Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.

21

K

Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.

 

Jeseník

č. indikace dg.

Indikace

délka léčeb. pobytu

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

V/1

dle zákl. dg

Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).

211)5)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.

Empyemy, píštěle.

Jeseník
Karlova Studánka
LuhačoviceMariánské Lázně

V/2

J31, J32, J35, J37

Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.

211)5)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení otorinolaryngologa v případě ozaeny.

Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu, neléčený rhinosclerom.

Jeseník
Karlova Studánka LuhačoviceMariánské Lázně

V/3

J37, J38

Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení(učitelé, duchovní apod.).

211)5)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.

 

Jeseník
Karlova Studánka
Luhačovice

V/4
J30

Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.

21

P

 

Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.

Jeseník
Karlova Studánka LuhačoviceMariánské Lázně

V/5

J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18

Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.

211)5)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.

 

Jeseník
Karlova Studánka LuhačoviceMariánské Lázně

V/6

J40, J41, J42, J47

Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidivujícími záněty dolních cest dýchacích a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce

211)5)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty a u bronchiektazií. Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout komplexní lázeňskou péči dle § 33 odst. 7 zákona u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let, u malé míry rizika event. příspěvková péče.

 

Jeseník
Karlova Studánka LuhačoviceMariánské Lázně

V/7

J43, J44

Obstruktivní chronická bronchitis.

211)5)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty.

 

Jeseník
Karlova Studánka LuhačoviceMariánské Lázně

V/8 J45

Astma bronchiale všech stádií i profesionální etiologie.

211)5)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).

 

Jeseník
Karlova Studánka LuhačoviceMariánské Lázně

V/9 dle zákl. dg.

Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokonióz všech stádií.

283)

K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení odborníka pro TRN.

U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.

Jeseník
Karlova Studánka LuhačoviceMariánské Lázně

V/10 dle zákl. dg.

Následky poškození resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD.

283)

K

Komplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 33 odst.7 zákona .

 

Jeseník
Karlova Studánka LuhačoviceMariánské Lázně

 

Dotazy z poradny

Otázka - polyneuropatie

Dobrý den, mám chronickou středně těžkou polyneuropatii dolních končetin. Měl bych dotaz, zda při této diagnóze mám nárok na komplexní lázeňskou léčbu. Děkuji. Vojtěch

, Ostrava , 04.07.2013
Odpověď

Dobrý den, cílem léčby pacienta s diag. polyneuropatie je udržet dobrou tělesnou kondici, a tím i funkci kardiovaskulárního aparátu. Udržovat pacienta v takové kondici, aby byl schopen vykonávat...

Martina Mikšíková , 17.08.2013
Otázka - náběr

Dobbrý den,mam dotaz zda se před náběrem krve může vzít lék Letrox nebo ne aby to neovlivnilo výsledek krve? Děkuji

, Plzeň jih , 01.06.2013
Odpověď

Dobrý den, tento dotaz prosím směřujte spíše na svého praktického lékaře, lázeňská poradna je věnována především dotazům z oblasti lázeňské péče. Děkuji za pochopení Bc.Martina Mikšíková ...

Martina Mikšíková , 09.06.2013
Zobrazit celou poradnu

O nás

Internetové stránky zdravotnipojistovny.cz Vám poradí se vším okolo změny zdravotní pojišťovny. Najdete u nás pobočky pojišťoven a soupis výhod té které pojišťovny. A může se Vám hodit i naše mapka - díky které poznáte, které pojišťovny mají pobočku právě ve Vašem městě, okrese, či kraji - přehledně zobrazeno. Faktem je, že zdravotní pojišťovny nás provázejí od narození až po pohřeb.

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.zdravotnipojistovny.cz pište na info@zdravotnipojistovny.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference