Podmínky využívání služeb informačního serveru ZdravotniPojistovny.cz

22. 06. 2017

1.  ZdravotniPojistovny.cz je provozován společností Konzultanti.cz s.r.o., IČ 28162447, DIČ CZ28162447, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Spisová značka: C 129728 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen Zdravotní pojišťovny

2. Zdravotní pojišťovny se zavazuje věnovat informačnímu portálu  umístěnému na internetové adrese ZdravotniPojistovny.cz s maximální péčí.

3. Zdravotní pojišťovny neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky označené jako „Doporučuje“, či obdobně, jsou placenou službou. Zdravotní pojišťovny umožňuje mimo jiné zveřejňovat a nabídky a poptávky zboží a služeb a fyzických i právnických osob, ať již podnikajících, či nikoliv, dále jen Návštěvníků. Zdravotní pojišťovnynepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost zveřejňovaných informací, zejména inzerátů nabízených služeb, či předmětů.


4. Zdravotní pojišťovnysi vyhrazuje právo provést nezbytné změny v textech článků či inzerátů a článek, popis, či inzerát vůbec nezveřejnit, případně jej odstranit z zdravotnipojistovny.cz, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Pohreb.cz, nebo dobrými mravy. 

5.  Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců, poté může a nemusí být smazán. Maximální počet vložení inzerátů nesmí přesáhnout rozumnou míru. Návštěvník si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí o to požádat Zdravotní pojišťovny. Na ZdravotniPojistovny.cz je zakázána inzerce nesouvisející s danou oblastí, či nerespektující etickou stránku věci.

6. Zdravotní pojišťovny neodpovídá za činnost Návštěvníků služeb ZdravotniPojistovny.cz, ani za způsob, jakým informace ze serveru ZdravotniPojistovny.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Zdravotní pojišťovny Návštěvníky, či jinými osobami. Zdravotní pojišťovny nenese žádnou odpovědnost za škody, které by návštěvníkům nebo jiným osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním (či dočasné nemožnosti využívat) služeb Zdravotní pojišťovny.

7. Návštěvník souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Zdravotní pojišťovny je oprávněn zasílat Návštěvníkům zprávy, obsahující informace o novinkách, které Zdravotní pojišťovny nabízí. Zdravotní pojišťovny nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Návštěvníků uvedených zejména v inzerátech, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek jinou osobou. Návštěvník souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Zdravotní pojišťovny si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

O nás

Internetové stránky zdravotnipojistovny.cz Vám poradí se vším okolo změny zdravotní pojišťovny. Najdete u nás pobočky pojišťoven a soupis výhod té které pojišťovny. A může se Vám hodit i naše mapka - díky které poznáte, které pojišťovny mají pobočku právě ve Vašem městě, okrese, či kraji - přehledně zobrazeno. Faktem je, že zdravotní pojišťovny nás provázejí od narození až po pohřeb.

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.zdravotnipojistovny.cz pište na info@zdravotnipojistovny.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference